Szanowny Użytkowniku bloga KM KOBIECA PRZESTRZEŃ o adresie katarzynametzger.pl, pragnę cię poinformować, że mnie jako blogera też obowiązuje RODO, dlatego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) zachęcam do zapoznania się z niezbędnymi informacjami związanymi z ochroną przetwarzanych przez nas tego bloga danych osobowych.

Znajdziesz je tutaj :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zebranych kiedykolwiek:

1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest osoba prowadząca bloga oraz administrator strony Katarzyna Metzger kmkobiecaprzestrzen@gmail.com

2. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane, osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny podczas takich czynności jak:

– zapisywanie się do newslletera, zapisywanie się jako subskrybent strony, zapisywanie się do organizowanych na blogu konusów i akcji społecznych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający mnie autora bloga do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.

W pewnych sytuacjach twoje dane mogę przetwarzać również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) moich produktów i usług, a także produktów i usług firm współpracujących ze mną jako blogerem są to serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera itp.

Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający mnie do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów.

3. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora, dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie administratorzy bloga.

Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:

– partnerzy, z którymi blog współpracuje przy konkursach i innych akcjach w których dane te mają znaczenie, firmy informatyczne działające na rzecz bloga, firmy kurierskie i pocztowe.

4. Metodami ochrony danych są u mnie:

– aktualny program antywirusowy,

– smartfon, jak i moje konto użytkownika na laptopie jest chronione hasłem,

– dokumenty przechowywane w bezpiecznym miejscu,

– inne działania, jak choćby zabezpieczenie łącza internetowego.

5. Czy twoje dane będą przekazywane innym państwom lub organizacjom międzynarodowym?

Nie, nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych innym państwom lub organizacjom międzynarodowym

6. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w subskrypcji bloga, aż do momentu twojej rezygnacji.

W przypadku wyrażenia przez ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez ciebie zgody.

7. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:

– Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych)

– Sprostowania (poprawienia) danych

– Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

– Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych)

– Wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

 

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj [https://giodo.gov.pl/].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *